Som afslutning på projektet forsøgte vi ved hjælp af en computergenereret model (lavet i AutoCAD 3d) at vise hvad forskellige byggehøjder i Sydhavnen ville betyde i forhold til stedets skala.

Til venstre ses et udsnit fra Teglværkshavnen set fra Sydhavns Plads mod Amager Fælled med 3 forskellige byggehøjder.