Seneste opdatering:
11.09.2008 CV opdateret
Velkommen til min digitale portfolio.

Kig hjemmesiden efter - der er stadig en række små rettelser, men jeg håber at den alligevel vil kunne opfylde formålet - at skaffe mig i job!

Jeg har efter afslutningen af mit studie lavet flere spændende ting, men mangler stadig at afprøve mine færdigheder på en etableret tegnestue. Derfor søger jeg hel- eller deltidsansæt-telse i en kortere eller længere periode som landskabsarkitekt.

Det skulle gerne skinne igennem mit cv og de udvalgte projekter, at jeg har arbejdet med flere forskellige arbejds-opgaver i forskelligartede arbejdssituationer, og at det gennem studiet er lykkedes mig at gøre mig godt rustet i kendskabet til og brugen af redskaber til digital præsentation.

Jeg håber at hjemmesiden kan inspirere - meget gerne til kontakt :-)

Med venlig hilsen,
Martin Birch Pedersen

15-01-2004