De indre havnearealer i Århus.
Bachelorprojekt ved KVL og
Preben Skaarups tegnestue /1999.

Selvstændig opgave.

"Projektets mål er en renovering af inderhavnen i Århus. Man føres poetisk ind i opgaven med beskrivelse af havnen som en spænding mellem fortiden og fremtiden.

Havneområdets forskellige dele beskrives analyserende, så man forstår historien og mulighederne. Programmet har en klar modstilling mellem fortid og fremtid, det lukkede og det åbne, byens lille skala og havnens store skala.

For at løse disse modsætninger er konceptet meget forenklet. Der arbejdes med et grundrum, hvori 5 forskellige forklarende elementer aktiverer fladen

-lunden, haven, broen, sandslottet og øen."

-Uddrag af vejleder og eksaminators udtalelse om projektet.