Vor Frelser Kirkes Have.
Medarbejder på vinderforslag i indbudt konkurrence ved
Schul og Co. Landskabsarkitekter /2003.

Forslaget er en nytænkning af det eksisterende anlæg i forhold til kirkens skalamæssige dominans og brugen af arealet til alm. ophold og legeområde for en nærliggende børneinstitution.

Anlægget er opdelt i en forplads og en havedel. Kirkens underliggende 12 alen modul er trukket ud i anlægget med et grid i granitsten på grus.

Haven beplantes med blomstrende træer og stammehække af lindetræer der i bede af vedbend fungerer som afgrænsning. Kirkens forplads belægges med granitsten.

Mit bidrag til projektet bestod i skitsering og optegning af forslaget i samarbejde med tegnestuen.